jaargang 47 ~ nummer 23 ~ 24 december 2020
Fijne dagen gewenst!
Peter van Gulik

Beste Spartanen,

Nog maar 10 maanden geleden ontplofte de sporthal van OnCampus na de terechte overwinning van Sparta 1 op ODIK 1. Het eerste jaar hoofdklasse van ons vlaggenschip werd met klassenbehoud afgesloten. Met elkaar waren we trots op deze prestatie die zowel binnen de lijnen als buiten het veld werd geleverd. Veel Spartanen droegen hun steentje bij om onze groeiende club verder uit te bouwen.

Hoe anders werd het kort daarna. De zaalcompetitie van de overige teams werd half maart abrupt beëindigd door de Covid19-maatregelen, de voorjaarscompetitie op het veld werd niet opgestart, het clubhuis was slechts onder voorwaarden toegankelijk en ondanks een opleving tijdens de zomermaanden bleven er vele beperkingen tijdens de najaarscompetitie. We kunnen stellen dat ons verenigingsleven zich heel anders heeft afgespeeld dan zoals we dit voor ogen hadden.

Maar samen maken we er het beste van. Dat geldt mét en zonder bal, bij de club of virtueel. Dat is veerkracht, dat is waar we een vereniging voor zijn. Een speciaal woord van dank dan ook naar een ieder die hier energie in heeft gestopt, hoe lastig het soms ook is, we hebben toch iedere nieuwe set aan maatregelen weer snel vertaald naar mogelijkheden om weer te sporten.

We hebben als bestuur met regelmaat geworsteld. Enerzijds wil je niets liever dan sport aanbieden en alle leden zoveel mogelijk laten korfballen. Anderzijds wil je je bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken die de (financiële) toekomst van onze club en de gezondheid van iedereen ten goede komen. Door regelmatig hierover te communiceren hebben we leden open willen informeren over onze afwegingen en de gevolgen voor de club.

Na de laatste maatregelen is vooralsnog duidelijk dat tot 19 januari de sporthallen gesloten blijven. Dat betekent dus alleen nog op het veld (en voor senioren met veel beperkingen) getraind kan worden en dat is zoals bekend niet ideaal, want we zijn natuurlijk niet voor niets in deze periode binnen. Toch denken we na over mogelijkheden om buiten te kunnen sporten en komen daar binnenkort op terug.

In de wandelgangen wordt al gesproken over het niet meer opstarten van de zaalcompetitie voor senioren en het vroeger opstarten van het veldkorfbal. Iets waar wij als bestuur ook richting het KNKV onze voorkeur voor hebben uitgesproken. Dat zorgt voor een duidelijk perspectief, buiten sporten kan en mag en de veldcompetitie kan ‘gewoon’ gespeeld worden. De kosten zijn lager en opbrengsten zijn mogelijk als na afname van de huidige coronabesmettingen het clubhuis weer open mag en we elkaar hopelijk weer kunnen ontmoeten.

Financieel hebben we tot nu toe gestuurd op een lager aantal uren zaalhuur. Dit omdat we eventueel langer in de zaal zouden blijven als de competitie later zou opstarten. Door de voorzichtige start en de volledige lockdown van december/januari hebben we nu een lagere uitgave dan begroot. En omdat we minder aanbod kunnen bieden, werken we momenteel aan een voorstel dat leden een deel van hun contributie kunnen terug ontvangen. We willen leden graag waar voor hun contributie bieden.

Voor het zaalseizoen 2021-2022 hebben we heel goed nieuws. We zijn er in geslaagd om vaste bespeler te worden van de Zwolse sporthal Victorium. Deze moderne topsporthal is momenteel in aanbouw en vanaf volgend seizoen trainen al onze teams hier en spelen we er al onze thuiswedstrijden. Het centraliseren van de trainingen en wedstrijden van alle Sparta-teams in één sporthal was een belangrijk doel in ons ambitieplan en we zijn dan ook heel blij dat dit gelukt is.

Langs deze weg wensen we je fijne feestdagen toe, een mooie jaarwisseling en hopelijk zien we elkaar in het nieuwe jaar weer live bij Sparta Zwolle. En op 2 januari kunnen we via een live-stream samen proosten op het nieuwe jaar tijdens de uitreiking van de Sparta-Awards 2020.

Met hartelijke groet en blijf gezond!

Namens het bestuur,
Peter van Gulik
Voorzitter Sparta Zwolle


Afbeelding


Dit is de html/e-mail versie van de Sparta nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is bestemd voor leden van onze vereniging en wordt per e-mail verstuurd. Voor vragen, opmerkingen en aan- en afmeldingen voor de maillijst kun je contact opnemen via nieuwsbrief@spartazwolle.nl .

Schrijf mee aan onze nieuwsbrief:
lever berichten en verslagen in via een mail aan nieuwsbrief@spartazwolle.nl .
(De digitale brievenbus is wegens verbouwing tijdelijk buiten gebruik)
Sparta nieuwsbrief ~ jaargang 47 ~ nummer 23 ~ 24 december 2020