jaargang 47 ~ nummer 38 ~ 22 maart 2021

Bestuursmededelingen
Notulen Ledenvergaderingen

Op 17 februari en 15 maart hebben een Algemene Ledenvergadering en een extra Ledenvergadering plaatsgevonden. De concept notulen hiervan kun je via deze link* inzien.

Uiteraard zullen ze nogmaals worden verstrekt bij de stukken van de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.

Rika Vogelzang (secretaris)


* De link naar de notulen is te vinden in de versie van dit bericht die in de nieuwsbrief per e-mail aan alle leden is gestuurd.


Afbeelding

[spartazwolle.nl/bericht/92]

Contributie
Jos (Penningmeester)

Beste Leden,

Afgelopen ledenvergadering hebben wij het met zijn allen gehad over het al dan niet innen van het bonds- en kleedgeld. Er is besloten dat het bonds- en kleedgeld in principe gewoon geïnd gaat worden en dat dit naar verwachting zal worden besteed aan de verbouwing van het clubhuis en een nieuw watertappunt. Mocht iemand om wat voor reden dan ook willen afzien van de betaling van het bonds- en kleedgeld, dan kan dit ook. Stuur dan uiterlijk 4 april een mailtje naar penningmeester@spartazwolle.nl.


Afbeelding

[spartazwolle.nl/bericht/93]


Uit de commissies
Sport & Fun voor E, F en Spartakids
Emma (JAC)

De JAC organiseert op 2e Paasdag een Sport & Fun ochtend voor de E, F en Spartakids. Geef je snel op en doe gezellig mee!

Je kunt alvast beginnen met het knutselen van je Paasbakje, zodat je die op 5 april mee kunt nemen naar Sparta.

Tot dan!

Klik hier om de pdf van het paasbakje te downloadenAfbeelding

[spartazwolle.nl/bericht/91]Dit is de html/e-mail versie van de Sparta nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is bestemd voor leden van onze vereniging en wordt per e-mail verstuurd. Voor vragen, opmerkingen en aan- en afmeldingen voor de maillijst kun je contact opnemen via nieuwsbrief@spartazwolle.nl .

Schrijf mee aan onze nieuwsbrief:
lever berichten en verslagen in via een mail aan nieuwsbrief@spartazwolle.nl .
(De digitale brievenbus is wegens verbouwing tijdelijk buiten gebruik)
Sparta nieuwsbrief ~ jaargang 47 ~ nummer 38 ~ 22 maart 2021