jaargang 47 ~ nummer 26 ~ 11 januari 2021

Uit de commissies
Training jeugd op zaterdag
Marco Welink

Vanwege de lockdown zijn de sportzalen dicht en zoals het er nu naar uit ziet blijft dat de komende weken ook nog zo. Morgen, dinsdag 12 januari, horen we hier vast meer over.

Vandaar dat we de trainingen graag buiten willen opstarten. In verband met donkere en koude avonden gaan we dit organiseren op de zaterdag, vanaf 16 januari a.s., op de volgende tijden:
10:00-11:00 > Spartakids/F/E
11:00-12:00 > D/C
12:00-13:00 > B/A

Wanneer je niet komt trainen, meld dit dan in de teamapp, zodat de trainers hier rekening mee kunnen houden. En kleed je voldoende warm aan!


Afbeelding

Geen jeugdkamp (D t/m A) dit seizoen
Jan-Willem

Na rijp beraad heeft de kampcommissie besloten de voorbereidingen voor het jeugdkamp (D t/m A) van dit seizoen te staken. Gezien alle onzekerheden mbt de corona-maatregelen en de verwachting dat die onzekerheid nog wel een tijdje aan zal houden, denken wij niet dat we in juni een goed kamp georganiseerd kunnen krijgen. We weten op dit moment domweg niet waar we tegen die tijd op voorbereid moeten zijn en de beperkingen op dit moment maken dat we het ook niet zien zitten om nu online verschillende kampen voor verschillende scenario's voor te bereiden.

We hopen van harte dat we gaandeweg dit jaar elkaar weer vaker en meer mogen zien en dat we over een tijdje eerst maar eens gewoon weer lekker kunnen korfballen. En dan volgend seizoen weer vrolijk op kamp.

Hartelijke groet namens de 'Harde Kern' kampcommissie,
Jan-Willem


Afbeelding
Volgend seizoen weer fikkie stoken (en vuurwacht?)


Dit is de html/e-mail versie van de Sparta nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is bestemd voor leden van onze vereniging en wordt per e-mail verstuurd. Voor vragen, opmerkingen en aan- en afmeldingen voor de maillijst kun je contact opnemen via nieuwsbrief@spartazwolle.nl .

Schrijf mee aan onze nieuwsbrief:
lever berichten en verslagen in via een mail aan nieuwsbrief@spartazwolle.nl .
(De digitale brievenbus is wegens verbouwing tijdelijk buiten gebruik)
Sparta nieuwsbrief ~ jaargang 47 ~ nummer 26 ~ 11 januari 2021