jaargang 47 ~ nummer 36 ~ 8 maart 2021

Bestuursmededelingen
Financiën Sparta
Jos Ketelaar (penningmeester)

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 17 februari is gesproken over de financiën van Sparta. Ondanks de coronacrisis en daardoor het missen van inkomsten in de kantine, staat Sparta er financieel goed voor. We hebben een mooi bedrag binnengehaald met de Grote Clubactie en bijna geen zaal- en veldhuur betaald het afgelopen seizoen.

Na enige discussie over hoe we met dit overschot omgaan (minder in rekening brengen bij de leden of investeren in de vereniging) is er een werkgroep gevormd om hiernaar te kijken. Deze werkgroep is inmiddels bij elkaar geweest en heeft een plan/voorstel gemaakt.
Dit plan zal in de rondvraag van de extra Ledenvergadering van 15 maart worden gepresenteerd.

Jos Ketelaar
(penningmeester)


Afbeelding

[spartazwolle.nl/bericht/85]

Herhaling: Extra Algemene Ledenvergadering 15-03-2021
Rika Vogelzang (secretaris)

Zoals vorige week al bekend gemaakt, vindt op maandag 15 maart een extra (digitale) Algemene Ledenvergadering plaats, waarvoor bij deze alle leden van 15 jaar en ouder zijn uitgenodigd.

Deze extra ledenvergadering wordt gehouden om het nieuwe HR en de aanstelling van nieuwe bestuursleden alsnog in stemming te brengen.

(Tegen)kandidaten voor bestuursfunctie(s) kunnen zich via de mail melden bij de secretaris (secretaris@spartazwolle.nl).

We maken wederom gebruik van Microsoft Teams. De vergadering start om 19.45u; het bestuur is vanaf 19.30u in de meeting aanwezig. Tijdens de vergadering is het de bedoeling dat je je microfoon uit hebt staan om geruis te voorkomen.

Belangrijk: via je laptop of computer kun je direct inbellen door op bovenstaande link te klikken. Wanneer je van plan bent met je telefoon/tablet/iPad oid in te bellen, zorg er dan van tevoren voor dat je de Teams app op je apparaat hebt staan (dit mag ook de Teams app zijn van een andere account, dat maakt niet uit).

Graag tot ziens op 15 maart!
Bestuur Sparta Zwolle


PS de link naar de agenda en het nieuwe Huishoudelijk Reglement en de link naar de Teams-vergadering zijn te vinden in de versie van dit bericht die in de nieuwsbrief per e-mail aan alle leden is gestuurd.


Afbeelding

[spartazwolle.nl/bericht/82]


Uit de commissies
TZ jeugd nieuws
Marco Welink

Breed motorisch opleiden
Sinds dit seizoen worden de E en F spelers breed motorisch opgeleid. Dit houdt in dat er tijdens de trainingen naast oefeningen op technisch en tactisch gebied, oefeningen aangeboden worden die er op gericht zijn om bredere motorische vaardigheden te krijgen. Vanuit deze visie ligt, naast de korfbal specifieke vaardigheden, de nadruk meer op beweegplezier en ontwikkeling op de lange termijn.

Afgelopen zaterdag is dit breed motorisch opleiden ook bij de spelers van de D teams geïntroduceerd. Tijdens de training kregen spelers oefeningen aangeboden die geïntegreerd gaan worden binnen de bestaande trainingen.

Technisch jeugdplan en begeleiding trainers
Wij zijn blij te kunnen melden dat Kaj Raterman en Rick den Otter zich bezig gaan houden met het verder uitwerken van het technische jeugdplan en de begeleiding van de trainers. Daarnaast biedt Anouk Bourgonje, werkzaam bij SportService Zwolle, sinds enkele weken ondersteuning aan de F, E en D trainers op het veld.


Afbeelding

[spartazwolle.nl/bericht/84]

Sparta in beweging 27+ editie - zaterdag 20 maart vanaf 14:00!
Rowie (S-Side)

Baal jij ook zo dat je nog niet mag trainen? Wij als S-Side snappen dat! Daarom organiseren wij een middag vol sport en plezier voor 27+ers. Uiteraard is het coronaproof en daarom moet je je opgeven in tweetallen. Het opgeven heeft 3 kleine voorwaardes:

  • Beide teamleden zijn 27+ers
  • Minimaal 1 persoon van het team is een spartaan
  • Opgeven doe je voor 15 maart bij één van de S-Side leden (e-mail of whatsapp)

Optioneel: verzin een teamnaam en kom in matchende outfits

Wat kan je verwachten?
Het is onze bedoeling dat er voor jullie een activiteit is waarbij je samen met je teamgenoot je even kan uitleven. Of dit gaat om de grootste lol of de beste score neerzetten is volledig aan jullie. Als je je naast het sporten ook wil uitleven, kom dan in beste/vrolijkste/gekste/matchende outfit!

Welke onderdelen er aan bod gaan komen hoor je die middag. Want het zou natuurlijk niet eerlijk zijn tegenover de andere teams om alvast te gaan oefenen.

Het laatste dingetje dat we toch even willen laten weten: mochten er veel opgaves zijn, dan zullen we waarschijnlijk met tijdvakken gaan werken. Maar dit horen jullie dan vanzelf.

Groetjes,

Déanne, Lisanne, Rowie, Thomas en Twan

s-side@spartazwolle.nl


Afbeelding

[spartazwolle.nl/bericht/86]Dit is de html/e-mail versie van de Sparta nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is bestemd voor leden van onze vereniging en wordt per e-mail verstuurd. Voor vragen, opmerkingen en aan- en afmeldingen voor de maillijst kun je contact opnemen via nieuwsbrief@spartazwolle.nl .

Schrijf mee aan onze nieuwsbrief:
lever berichten en verslagen in via een mail aan nieuwsbrief@spartazwolle.nl .
(De digitale brievenbus is wegens verbouwing tijdelijk buiten gebruik)
Sparta nieuwsbrief ~ jaargang 47 ~ nummer 36 ~ 8 maart 2021